Política de privacitat

FISIOTERÀPIA ANA VELÁZQUEZ ÉS UNA MARCA DE LA S.L.U CPAE, AMB LA QUAL COSA COMPARTEIXEN POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l' usuari a causa de la navegació per Internet.

CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.cpae.net no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l' Usuari, en tot cas, la disponibilitat d' eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

2. PUBLICITAT

El web: www.cpae.net podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. RESERVA DE COOKIES

CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim ja el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s'instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L' usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l' autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 5/2018, per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, per a l'aplicació del Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, i la LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals,  CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis sits a les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d' ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l' àmbit familiar, essent l' única excepció les dades d' identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l' administrador del web de, CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en tal cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, per la qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web per tal de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: FELIU I CODINA, 12 4t1è. Codi Postal: 08031. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. Correu electrònic: cpae@cpae.net, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U.. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U..

Així mateix, CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l' incompliment d' aquestes condicions.

7. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues online per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda online.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privacitat i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen d'un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

8. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.cpae.net compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, per la qual cosa se li atorguen senglades certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los al seu lloc web.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l' usuari i CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l' usuari i CENTRE DE PREVENCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES, S.L.U., els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.

Necessites ajuda?